Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
COPD
Anamnese
Allergische prikkels
Cardiovasculaire risicofactoren
Beperkingen (fysiek, sociaal, risicofactoren, comorbiditeit)Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG Standaard
Klinisch onderzoek
Dyspnoe, AH-frequentie, thoraxstand, hulpademhalingsspieren
Auscultatie (verlengd expirium, expiratoire wheezing, crepiteren)
Bepalen BMIKlik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG Standaard
Aanvullend onderzoek
Spirometrie (FEV1, FVC, flow-volumecurve en reversibiliteit)
Bij discrepanties: Rx thoraxKlik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG Standaard
Diagnose

 • Patient > 40 jaar met dyspnoe en/of hoesten

 • Rookhistorie

 • Obstructief beeld (FER < 5e percentiel) na bronchiusverwijding


 • Ziektelast gestegen (matig) bij:

  • MRC > 2 of CCQ > 1 en/of

  • > 1 exacerbatie per jaar (corticosteroiden nodig) en/of

  • FEV1 < 50% of < 1,5 liter en/of

  • BMI < 21 (of dalend met 5% per maand)

  Klik hier als u extra of andere informatie heeft
  Bronnen
  NHG Standaard
  Niet medicamenteuze adviezen
  Streef naar een concreet doel volgens een zorgplan
  Krachtig stoppen met roken advies
  Adviseer 30 minuten bewegen per dag en adequate voeding
  Influenza-vaccinatie
  Klik hier als u extra of andere informatie heeft
  Bronnen
  NHG Standaard
  Medicatie
  Bij voorkeur dosisaerosol met voorzetkamer
  Stap 1.
  Start met een kortwerkend sympaticomimeticum
  SalbutamoI 4 x 100 - 200 microg dd
  Stap 2.
  Na twee weken bij onvoldoende effect
  Terbutaline 4 x 500 microg dd
  Stap 3.
  Bij onvoldoende effect en FEV1 < 80
  Salmeterol 2 x 50 microg dd
  Stap 4.
  Bij > 1 exacerbatie in het afgelopen jaar, altijd tijdelijk
  Budesonide 2 x 400 microg ddKlik hier als u extra of andere informatie heeft
  Bronnen
  NHG Standaard
  Follow up
  Ziektelast, zelfmanagement, roken, bewegen, inhalatietechniek, therapietrouw
  Comorbiditeit (cardiovasculair, pulmonaal, diabetes, voeding, obesitas, psychosociale problemen)
  Fractuurpreventie
  Maagbescherming (corticosteroiden)
  Lichte ziektelast niet-rokers

  Jaarlijkse controle (spirometrie niet nodig)
  Lichte ziektelast rokers

  Jaarlijks of vaker (spirometrie)
  Matige ziektelast

  Twee maal per jaar (jaarlijkse spirometrie)
  Ernstige ziektelast
  Naar de tweede lijnKlik hier als u extra of andere informatie heeft
  Bronnen
  NHG Standaard