HomeFormulariumRekenenBronnenMethodeLogin

Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Mitralis insufficientie

Deze website pretendeert geen betrouwbare berekeningen te bieden die in de spreekkamer bewijskracht hebben. Wel biedt ze de huisarts enig inzicht in de waarde van zijn diagnostische wapens en kan ze een hulp zijn om de waarde van de semiologische argumenten tegen elkaar te wegen. De maker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de inhoud of beslissingen die aan de hand van de inhoud genomen zouden worden. Beslissingen op basis van onze zwakke statistiek zijn af te raden. De algoritmische uitkomsten zijn een inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

2.4

Inclusie criteria in gebruikte studies:
All adults
Aantal gebruikte studies: 2

Klinische tekens

Systolische souffle

Studies gebruikt in deze berekening

1.Iversen K et al. Effect of teaching and type of stethoscope on cardiac auscultatory performance. Am Heart J 2006;152:85.e1285.e7
2.Delling FN et al. Epidemiology and Pathophysiology of Mitral Valve Prolapse: New Insights into Disease Progression, Genetics, and Molecular Basis. Circulation. 2014 May 27; 129(21): 2158–2170