HomeFormulariumRekenenBronnenMethodeLogin

Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Ileus

Deze website pretendeert geen betrouwbare berekeningen te bieden die in de spreekkamer bewijskracht hebben. Wel biedt ze de huisarts enig inzicht in de waarde van zijn diagnostische wapens en kan ze een hulp zijn om de waarde van de semiologische argumenten tegen elkaar te wegen. De maker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de inhoud of beslissingen die aan de hand van de inhoud genomen zouden worden. Beslissingen op basis van onze zwakke statistiek zijn af te raden. De algoritmische uitkomsten zijn een inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

0.7

Inclusie criteria in gebruikte studies:
Acute abdominal pain
Aantal gebruikte studies: 2

Anamnese

Obstipatie
Buikpijn
Braken

Klinische tekens

Loslaatpijn
Toegenomen peristaltiek
Verminderde peristaltiek
Palpabele massa

Studies gebruikt in deze berekening

1.Bohner H et al. Simple data from history and physical examination help to exclude bowel obstruction and to avoid radiographic studies in patients with acute abdominal pain. Eur J Surg. 1998 Oct;164(10):777-84
2.Cervellin G et al. Epidemiology and outcomes of acute abdominal pain in a large urban Emergency Department: retrospective analysis of 5,340 cases. Ann Transl Med. 2016 Oct; 4(19): 362