HomeFormulariumRekenenBronnenMethodeLogin

Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Diep veneuze trombose (DVT)

Deze website pretendeert geen betrouwbare berekeningen te bieden die in de spreekkamer bewijskracht hebben. Wel biedt ze de huisarts enig inzicht in de waarde van zijn diagnostische wapens en kan ze een hulp zijn om de waarde van de semiologische argumenten tegen elkaar te wegen. De maker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de inhoud of beslissingen die aan de hand van de inhoud genomen zouden worden. Beslissingen op basis van onze zwakke statistiek zijn af te raden. De algoritmische uitkomsten zijn een inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

16

Inclusie criteria in gebruikte studies:
Outpatients with suspected deep-vein thrombosis
Aantal gebruikte studies: 2

Anamnese

Kanker
Recente immobilisatie
Recente heelkunde

Klinische tekens

Verschil in kuitomvang

Studies gebruikt in deze berekening

1.Goodacre S et al. Meta-analysis: the value of clinical assessment in the diagnosis of deep venous thrombosis. Ann Intern Med. 2005;143:129-39
2.Wells PS et al. Value of assessment of pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management. Lancet 1997 Dec 20-27 350(9094):1795-8