Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Ulnaire neuropathie
De berekening van de kans op ulnaire neuropathie wordt gemaakt op basis van resultaten uit 3 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 0.1 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All adults 

Klinische tekens

Ulnaris compressie pijn
Tinel's test


Studies gebruikt in deze berekening

1.Beekman R et al. The diagnostic value of provocative clinical tests in ulnar neuropathy at the elbow is marginal. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Dec;80(12):1369-74
2.Novak CB et al. Provocative testing for cubital tunnel syndrome. J Hand Surg (AM) 1994 September; 19(5):817-20
3.Khedr et al. Prevalence of Common Types of Compression Neuropathies in Qena Governorate/Egypt: A Population-Based Survey. Neuroepidemiology 2016;46:253-260


Berekende kans

0.1 %