Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Spierspanningshoofdpijn
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op spierspanningshoofdpijn wordt gemaakt op basis van resultaten uit 3 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 60.45 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Primary headache 

Anamnese

Unilaterale pijn
Kloppende of bonzende pijn


Studies gebruikt in deze berekening

1.Pacheva IH et al. Diagnostic value of combinations of symptoms of migraine and tension-type headache included in the diagnostic criteria for children and adolescents in the international classification of headache disorders 2nd edition. Folia Medica 2013; 55(3&4): 46-55
2.Sedlic M et al. Epidemiology of Primary Headaches Among 1,876 Adolescents: A Cross-Sectional Survey. Pain Medicine 2016; 17: 353–359
3.Kim BK et al. Prevalence and Impact of Migraine and Tension-Type Headache in Korea. J Clin Neurol. 2012 Sep; 8(3): 204–211


Berekende kans

60.45 %