Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Mononucleosis
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op mononucleosis wordt gemaakt op basis van resultaten uit 1 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 2 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Age > 16, sore throat 

Anamnese

Koorts
Hoofdpijn
Moeheid

Klinische tekens

Splenomegalie
Petechieen verhemelte
Cervicale adenopathie


Studies gebruikt in deze berekening

1.Mark H et al. Epstein-Barr Virus Infectious Mononucleosis. Am Fam Physician. 2004 Oct 1;70(7):1279-1287.


Berekende kans

2 %