Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Mononucleosis
De berekening van de kans op mononucleosis wordt gemaakt op basis van resultaten uit 1 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 2 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Age > 16, sore throat 

Anamnese

Koorts
Hoofdpijn
Moeheid

Klinische tekens

Splenomegalie
Petechieen verhemelte
Cervicale adenopathie


Studies gebruikt in deze berekening

1.Mark H et al. Epstein-Barr Virus Infectious Mononucleosis. Am Fam Physician. 2004 Oct 1;70(7):1279-1287.


Berekende kans

2 %