Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Mitralis insufficientie
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op mitralis insufficientie wordt gemaakt op basis van resultaten uit 2 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 2.4 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All adults 

Klinische tekens

Systolische souffle


Studies gebruikt in deze berekening

1.Iversen K et al. Effect of teaching and type of stethoscope on cardiac auscultatory performance. Am Heart J 2006;152:85.e1285.e7
2.Delling FN et al. Epidemiology and Pathophysiology of Mitral Valve Prolapse: New Insights into Disease Progression, Genetics, and Molecular Basis. Circulation. 2014 May 27; 129(21): 2158–2170


Berekende kans

2.4 %