Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Migraine
De berekening van de kans op migraine wordt gemaakt op basis van resultaten uit 5 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 21.45 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Primary headache 

Anamnese

Nausea
Fotofobie
Fonofobie
Exacerbatie bij inspanning
Unilaterale pijn
Kloppende of bonzende pijn
Tranen tijdens hoofdpijn


Studies gebruikt in deze berekening

1.Smetana GW et al. The Diagnostic Value of Historical Features in Primary Headache SyndromesA Comprehensive Review. Arch Intern Med. 2000;160(18):2729-2737
2.Uluduz D et al. Cranial autonomic features in migraine and migrainous features in cluster headache. Arch Neuropsychiatr 2016; 53
3.Sedlic M et al. Epidemiology of Primary Headaches Among 1,876 Adolescents: A Cross-Sectional Survey. Pain Medicine 2016; 17: 353–359
4.Kim BK et al. Prevalence and Impact of Migraine and Tension-Type Headache in Korea. J Clin Neurol. 2012 Sep; 8(3): 204–211
5.Stovner LJ et al. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain (2010) 11:289–299


Berekende kans

21.45 %