Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Mediale collaterale ligament laesie
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op mediale collaterale ligament laesie wordt gemaakt op basis van resultaten uit 2 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 16.9 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All ages, knee injury 

Klinische tekens

Pijn bij valgus 30 graden


Studies gebruikt in deze berekening

1.Kastelein M et al. Assessing Medial Collateral Ligament Knee Lesions in General Practice. The American Journal of Medicine, Vol 121, No 11, November 2008
2.Majewsk M et al. Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study. The Knee Volume 13, Issue 3, June 2006, Pages 184-188


Berekende kans

16.9 %