Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Mediale collaterale ligament laesie
De berekening van de kans op mediale collaterale ligament laesie wordt gemaakt op basis van resultaten uit 2 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 16.9 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All ages, knee injury 

Klinische tekens

Pijn bij valgus 30 graden


Studies gebruikt in deze berekening

1.Kastelein M et al. Assessing Medial Collateral Ligament Knee Lesions in General Practice. The American Journal of Medicine, Vol 121, No 11, November 2008
2.Majewsk M et al. Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study. The Knee Volume 13, Issue 3, June 2006, Pages 184-188


Berekende kans

16.9 %