Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Ileus
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op ileus wordt gemaakt op basis van resultaten uit 2 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 0.7 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Acute abdominal pain 

Anamnese

Obstipatie
Buikpijn
Braken

Klinische tekens

Loslaatpijn
Toegenomen peristaltiek
Verminderde peristaltiek
Palpabele massa


Studies gebruikt in deze berekening

1.Bohner H et al. Simple data from history and physical examination help to exclude bowel obstruction and to avoid radiographic studies in patients with acute abdominal pain. Eur J Surg. 1998 Oct;164(10):777-84
2.Cervellin G et al. Epidemiology and outcomes of acute abdominal pain in a large urban Emergency Department: retrospective analysis of 5,340 cases. Ann Transl Med. 2016 Oct; 4(19): 362


Berekende kans

0.7 %