Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Ileus
De berekening van de kans op ileus wordt gemaakt op basis van resultaten uit 2 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 0.7 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Acute abdominal pain 

Anamnese

Obstipatie
Buikpijn
Braken

Klinische tekens

Loslaatpijn
Toegenomen peristaltiek
Verminderde peristaltiek
Palpabele massa


Studies gebruikt in deze berekening

1.Bohner H et al. Simple data from history and physical examination help to exclude bowel obstruction and to avoid radiographic studies in patients with acute abdominal pain. Eur J Surg. 1998 Oct;164(10):777-84
2.Cervellin G et al. Epidemiology and outcomes of acute abdominal pain in a large urban Emergency Department: retrospective analysis of 5,340 cases. Ann Transl Med. 2016 Oct; 4(19): 362


Berekende kans

0.7 %