Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Hypothyreoidie
De berekening van de kans op hypothyreoidie wordt gemaakt op basis van resultaten uit 4 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 3.82 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All adults 

Anamnese

Zweten
Haarverlies
Slikklachten
Obstipatie
Piepende ademhaling
Moeheid
Palpitaties
Hoest
Hoofdpijn

Klinische tekens

Koude huid

Aanvullende onderzoeken

TSH > 5,0 mU/l


Studies gebruikt in deze berekening

1.Carle A et al. Hypothyroid symptoms and the likelihood of overt thyroid failure: a population-based case–control study. Eur J Endocrinol. 2014 Nov;171(5):593-602
2.Zulewski H et al. Estimation of Tissue Hypothyroidism by a New Clinical Score: Evaluation of Patients with Various Grades of Hypothyroidism and Controls. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 82. 771-6
3.Abu-Helalah M et al. A randomized double-blind crossover trial to investigate the efficacy of screening for adult hypothyroidism. Journal of Medical Screening 2010; 17(4):164-69
4.Madariaga AG et al. The Incidence and Prevalence of Thyroid Dysfunction in Europe: A Meta-Analysis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 99, Issue 3, 1 March 2014, Pages 923–931


Berekende kans

3.82 %