Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Diverticulitis
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op diverticulitis wordt gemaakt op basis van resultaten uit 10 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 2.89 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Acute abdominal pain 

Anamnese

Buikpijn
Braken
Koorts

Aanvullende onderzoeken

Echografie voor diverticulitis
Leukocytosis (> 10000 / ml)


Studies gebruikt in deze berekening

1.Wilkins T et al. Diagnosis and Management of Acute Diverticulitis. Am Fam Physician. 2013 May 1;87(9):612-620
2.Chou YH et al. Sonography of acute right side colonic diverticulitis. Am J Surg. 2001 Feb;181(2):122-7
3.Ripolles T et al. The role of ultrasound in the diagnosis, management and evolutive prognosis of acute left-sided colonic diverticulitis: a review of 208 patients. Eur Radiol 2003; 13:2587–2595
4.Parente F et al. Role of early ultrasound in detecting inflammatory intestinal disorders and identifying their anatomical location within the bowel. Ailment Pharmacol Ther 2003; 18:1009–1016
5.Hollerweger A et al. Colonic diverticulitis: diagnostic value and appearance of inflamed diverticula—sonographic evaluation. Eur Radiol 2001; 11:1956–1963
6.Sarma D et al. Diagnostic imaging for diverticulitis. J Clin Gastroenterol. 2008;42(10):1139–1141
7.O'Connor ES et al. Outpatient Diverticulitis: Mild or Myth? J Gastrointest Surg. 2012 Jul; 16(7): 1389–1396
8.Stefánsson R et al. Diverticulitis of the sigmoid colon. Acta Radiologica (1997) 38:2, 313-319
9.Cervellin G et al. Epidemiology and outcomes of acute abdominal pain in a large urban Emergency Department: retrospective analysis of 5,340 cases. Ann Transl Med. 2016 Oct; 4(19): 362
10.Caporale N et al. Acute abdominal pain in the emergency department of a university hospital in Italy. United European Gastroenterology Journal 2016, Vol. 4(2) 297–304


Berekende kans

2.89 %