Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Diep veneuze trombose (DVT)
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op diep veneuze trombose (dvt) wordt gemaakt op basis van resultaten uit 2 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 16 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Outpatients with suspected deep-vein thrombosis 

Anamnese

Kanker
Recente immobilisatie
Recente heelkunde

Klinische tekens

Verschil in kuitomvang


Studies gebruikt in deze berekening

1.Goodacre S et al. Meta-analysis: the value of clinical assessment in the diagnosis of deep venous thrombosis. Ann Intern Med. 2005;143:129-39
2.Wells PS et al. Value of assessment of pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management. Lancet 1997 Dec 20-27 350(9094):1795-8


Berekende kans

16 %