Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Cholecystitis
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op cholecystitis wordt gemaakt op basis van resultaten uit 7 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 5 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Acute abdominal pain 

Anamnese

Rillingen
Braken
Koorts
Anorexie
Nausea

Klinische tekens

Teken van Murphy
Loslaatpijn
Pijn in rechter bovenbuik

Aanvullende onderzoeken

CT voor cholecystitis
MRI voor cholecystitis
Echografie voor cholecystitis
Leukocytosis (> 10000 / ml)


Studies gebruikt in deze berekening

1.Trowbridge RL et al. Does This Patient Have Acute Cholecystitis? JAMA, January 1, 2003—Vol 289, No. 1 80-86
2.Abraham S et al. Surgical and Nonsurgical Management of Gallstones. Am Fam Physician. 2014 May 15;89(10):795-802
3.Hwang H et al. Does ultrasonography accurately diagnose acute cholecystitis? Improving diagnostic accuracy based on a review at a regional hospital. Can J Surg. 2014 Jun; 57(3): 162–168
4.Kiewiet JJS et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of Diagnostic Performance of Imaging in Acute Cholecystitis. Radiology September 2012 Volume 264, Issue 3
5.Klugsberger B et al. Clinical Value of Sonography and CT-Scan in the Diagnosis of Acute Cholecystitis: A Retrospective Analysis. Ann Emerg Surg 2(3): 1021 (2017)
6.Kumar K et al. To study the sensitivity and specificity of Ultrasonography for diagnosing cholelithiasis in a tertiary care teaching hospital Int J Med Res Prof.2015;1(3); 64-67
7.Shea JA et al. Revised estimates of diagnostic test sensitivity and specificity in suspected biliary tract disease. Arch Intern Med. 1994;154(22):2573–2581


Berekende kans

5 %