Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Candidiasis vaginalis
De berekening van de kans op candidiasis vaginalis wordt gemaakt op basis van resultaten uit 3 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 6.75 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All women 

Anamnese

Brokkelige afscheiding
Jeuk


Studies gebruikt in deze berekening

1.Anderson MR et al. The rational clinical examination: evaluation of vaginal complaints JAMA. 2004;291:1368-1379
2.Rathod SD et al. Epidemiologic Features of Vulvovaginal Candidiasis among Reproductive-Age Women in India. Infect Dis Obstet Gynecol. 2012; 2012: 859071
3.Denning DW et al. Global prevalence of recurrent and chronic vulvovaginal candidiasis. Global Action Fund for Fungal Infections, Geneva. 2012


Berekende kans

6.75 %