Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
COPD
De berekening van de kans op copd wordt gemaakt op basis van resultaten uit 4 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 2 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All adults 

Anamnese

Piepende ademhaling
Roken
Hoest
Dyspnoe

Klinische tekens

Wheezing bij auscultatie
SpO2 < 90%
Verminderd vesiculair ademgeruis
SpO2 < 95%


Studies gebruikt in deze berekening

1.Dewar M et al. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Diagnostic Considerations. Am Fam Physician. 2006 Feb 15;73(4):669-676
2.Amalakanti S et al. Pulse Oximetry Overestimates Oxygen Saturation in COPD. Respir Care 2016;61(4):423–427
3.Pachon EG et al. Can pulse oximetry select patients for screening spirometry? Primary Care Respiratory Journal (2004); 13 : 155 – 158
4.Snoeck-Stroband JB et al. NHG Standaard COPD. Huisarts Wet 2015;58(4):198-211


Berekende kans

2 %