Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
COPD
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op copd wordt gemaakt op basis van resultaten uit 4 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 2 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All adults 

Anamnese

Piepende ademhaling
Roken
Hoest
Dyspnoe

Klinische tekens

Wheezing bij auscultatie
SpO2 < 90%
Verminderd vesiculair ademgeruis
SpO2 < 95%


Studies gebruikt in deze berekening

1.Dewar M et al. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Diagnostic Considerations. Am Fam Physician. 2006 Feb 15;73(4):669-676
2.Amalakanti S et al. Pulse Oximetry Overestimates Oxygen Saturation in COPD. Respir Care 2016;61(4):423–427
3.Pachon EG et al. Can pulse oximetry select patients for screening spirometry? Primary Care Respiratory Journal (2004); 13 : 155 – 158
4.Snoeck-Stroband JB et al. NHG Standaard COPD. Huisarts Wet 2015;58(4):198-211


Berekende kans

2 %