Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Atrial septum defect
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op atrial septum defect wordt gemaakt op basis van resultaten uit 2 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 0.02 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Age > 14 

Klinische tekens

Systolische souffle


Studies gebruikt in deze berekening

1.Iversen K et al. Effect of teaching and type of stethoscope on cardiac auscultatory performance. Am Heart J 2006;152:85.e1285.e7
2.Seldon WA et al. The incidence of atrial septal defect in adults. Br Heart J. 1962 Sep; 24(5): 557–560


Berekende kans

0.02 %