Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Astma - kinderen
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op astma - kinderen wordt gemaakt op basis van resultaten uit 1 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 6 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Age 8 - 12 

Anamnese

Piepende ademhaling
Hoest
Sputum

Klinische tekens

FEV1 < 80


Studies gebruikt in deze berekening

1.ITS Yu et al. Using child reported respiratory symptoms to diagnose asthma in the community. Arch Dis Child 2004;89:544–548.


Berekende kans

6 %