Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Astma - kinderen
De berekening van de kans op astma - kinderen wordt gemaakt op basis van resultaten uit 1 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 6 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Age 8 - 12 

Anamnese

Piepende ademhaling
Hoest
Sputum

Klinische tekens

FEV1 < 80


Studies gebruikt in deze berekening

1.ITS Yu et al. Using child reported respiratory symptoms to diagnose asthma in the community. Arch Dis Child 2004;89:544–548.


Berekende kans

6 %