Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Arteritis temporalis
De berekening van de kans op arteritis temporalis wordt gemaakt op basis van resultaten uit 5 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 0.17 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Age > 55 

Anamnese

Kaakklem
Temporale pijn
Diplopie
Koorts
Myalgie
Hoofdpijn
Anorexie

Aanvullende onderzoeken

Biopsie arteria temporalis
Echo doppler voor arteritis
Trombocytose
CRP > 100 mg/l
BSE > 100 mm/uur
Anemie


Studies gebruikt in deze berekening

1.Ryan D et al. Management of the Patient with Suspected Temporal Arteritis. Ophthalmology 2005;112:744–756
2.Battista NA et al. Is it giant cell arteritis? A retrospective audit on temporal artery biopsy for giant cell arteritis. Malta Medical School Gazette Volume 01 Issue 02 2017
3.Diamantopoulos AP et al. Diagnostic Value of Color Doppler Ultrasonography of Temporal Arteries and Large Vessels in Giant Cell Arteritis: A Consecutive Case Series. Arthritis Care & Research Vol. 66, No. 1, January 2014, pp 113–119
4.Costello F et al. Thrombocytosis in giant cell arteritis: Diagnostic importance. Submitted for publication.
5.Yates M et al. The prevalence of giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica in a UK primary care population. BMC Musculoskelet Disord. 2016; 17: 285


Berekende kans

0.17 %