Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Aortainsufficientie
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op aortainsufficientie wordt gemaakt op basis van resultaten uit 2 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 0.5 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All adults 

Klinische tekens

Diastolische souffle
Systolische souffle


Studies gebruikt in deze berekening

1.Choudhry NK et al. Does This Patient Have Aortic Regurgitation? JAMA. 1999;281:2231-2238
2.Maurer G. Aortic regurgitation. Heart. 2006 Jul; 92(7): 994–1000


Berekende kans

0.5 %