Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Allergische rhinitis
De berekening van de kans op allergische rhinitis wordt gemaakt op basis van resultaten uit 4 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 19.65 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: All ages 

Anamnese

Jeuk ogen
Rhinorrhoe
Seizoensgebonden

Aanvullende onderzoeken

Phadiatop


Studies gebruikt in deze berekening

1.Kim H et al. Validating childhood symptoms with physician-diagnosed allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 108 (2012) 228 –231
2.Vidal C et al. Evaluation of the phadiatop test in the diagnosis of allergic sensitization in a general adult population. J Investig Allergol Clin Immunol. 2005;15(2):124-30
3.Tschopp JM et al. Current allergic asthma and rhinitis: diagnostic efficiency of three commonly used atopic markers (IgE, skin prick tests, and Phadiatop®). Allergy. 1998 Jun;53(6):608-13
4.Bauchau V et al. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J. 2004 Nov;24(5):758-64


Berekende kans

19.65 %