Voor de dokter

De plaats voor evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts

Home
Formularium
Rekenen
Bronnen
Methode
Login
Acuut coronair syndroom
Wij werken aan een nieuwe versie van deze website. De berekening van de kans op acuut coronair syndroom wordt gemaakt op basis van resultaten uit 6 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 3.74 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Primary care, all chest pain 

Anamnese

Inspanningspijn
Nausea
Polakysurie
Zweten
Braken
Pijn linker arm
Epigastrische pijn

Klinische tekens

Crepitaties
Aandrukbare pijn borstkas

Aanvullende onderzoeken

Troponine I > 1,5 ng/ml na 6 uur
ST optrekking
CK-MB
Q-golven
ST depressie
ECG normaal


Studies gebruikt in deze berekening

1.Rudi Bruyninckx et al. Signs and symptoms in diagnosing acute myocardial infarction and acute coronary syndrome: a diagnostic meta-analysis. Br J Gen Pract 2008; 58 (547): e1-e8.
2.Goodacre S et al. How Useful Are Clinical Features in the Diagnosis of Acute, Undifferentiated Chest Pain? Academic emergency medicine 2002; 9:203–208
3.Mant J et al. Systematic review and modelling of the investigation of acute and chronic chest pain presenting in primary care. Health Technology Assessment Volume: 8, Issue: 2, Published in February 2004
4.Zimmerman J et al. Diagnostic marker cooperative study for the diagnosis of myocardial infarction. Circulation. 1999 Apr 6;99(13):1671-7
5.Fanaroff AC et al. Does This Patient With Chest Pain Have Acute Coronary Syndrome?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA. 2015 Nov 10;314(18):1955-65
6.Cervellin G et al. Epidemiology and outcomes of acute abdominal pain in a large urban Emergency Department: retrospective analysis of 5,340 cases. Ann Transl Med. 2016 Oct; 4(19): 362


Berekende kans

3.74 %