Qui corporum vires ex mole, figura, et velocitate, vel assumtis, vel deprehensis observatione, calculo aestimant Geometrico, Mechanici appellantur. Quos ipse Artis usus, claraque demonstratae veritatis lux, Sapientibus adeo commendavit, ut aliam omni aeque laudatam seculo, omni aeque comprobatam suffragio, temere non inveneris. Miram profecto, et insperato rei eventu humana fere altiorem Sapientiam! - Hermanni Boerhaave                                    

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Acute sinusitis
De berekening van de kans op acute sinusitis wordt gemaakt op basis van resultaten uit 3 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

De gemiddelde voorkans in de gebruikte studies is 0.5 %

Inclusie criteria in gebruikte studies: Any upper respiratory infection 

Anamnese

Roken
Rhinorrhoe
Neusverstopping
Koorts
Hoest


Studies gebruikt in deze berekening

1.Claude Cyr et al. Do symptoms and initial clinical probability predict the radiological diagnosis of acute sinusitis in children? Paediatr Child Health. 2001 Oct; 6(8): 536–539.
2.Moore P et al. Clinical predictors of chronic rhinosinusitis: do the Canadian clinical practice guidelines for acute and chronic rhinosinusitis predict CT-confirmation of disease? J Otolaryngol Head Neck Surg. 2017; 46: 65
3.Worrall G et al. Acute sinusitis. Can Fam Physician. 2011 May; 57(5): 565–567


Berekende kans

0.5 %