Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Schouderklachten
De berekening van de kans op wordt gemaakt op basis van resultaten uit 10 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

Klinische tekens

Painful arc
Full can test
Hawkins test
Drop arm test
Empty can test

Aanvullend

MRI voor rotator cuff scheur

Voorkansen

Nakansen
Studies gebruikt in deze berekening

1.Hermans J et al. Does this patient with shoulder pain have rotator cuff disease?: The Rational Clinical Examination systematic review. JAMA. 2013 Aug 28;310(8):837-47
2.Penning L et al. Empty can and drop arm tests for cuff rupture: Improved specificity after subacromial injection. Acta Orthop. Belg., 2016, 82, 166-173
3.Çalış M et al. Diagnostic values of clinical diagnostic tests in subacromial impingement syndrome Annals of the Rheumatic Diseases 2000;59:44-47
4.Alqunaee M et al. Diagnostic Accuracy of Clinical Tests for Subacromial Impingement Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Arch Phys Med Rehabil Vol 93, February 2012, 229 - 236
5.Michener LA et al. Reliability and Diagnostic Accuracy of 5 Physical Examination Tests and Combination of Tests for Subacromial Impingement. Arch Phys Med Rehabil Vol 90, November 2009, 1898 - 1903
6.Zlatkin MB et al. Rotator cuff tears: diagnostic performance of MR imaging. Radiology. 1989 Jul;172(1):223-9
7.Patten RM et al. Diagnostic performance of magnetic resonance imaging for the diagnosis of rotator cuff tears using supplemental images in the oblique sagittal plane. Invest Radiol. 1994 Jan;29(1):87-93
8.Wnorowski DC et al. Magnetic resonance imaging assessment of the rotator cuff: Is it really accurate? Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery Volume 13, Issue 6, December 1997, Pages 710-719
9.Riise T et al. Incidence and prevalence of rheumatoid arthritis in the county of Troms, northern Norway. J Rheumatol. 2000 Jun;27(6):1386-9
10.Minagawa H et al. Prevalence of symptomatic and asymptomatic rotator cuff tears in the general population: From mass-screening in one village. J Orthop. 2013 Mar; 10(1): 8–12