Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Knieklachten
De berekening van de kans op wordt gemaakt op basis van resultaten uit 14 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

Klinische tekens

Achterste schuiflade test
Pivot shift test
Voorste schuifladetest
Lachman test
Test van McMurray
Test van Apley
Pijn bij valgus 30 graden
Pijn over gewrichtsspleet

Aanvullend

MRI voor AKB-scheur

Voorkansen

Nakansen
Studies gebruikt in deze berekening

1.Rinonapoli G et al. The clinical diagnosis of meniscal tear is not easy. Reliability of two clinical meniscal tests and magnetic resonance imaging. Int J Immunopathol Pharmacol. 2011 Jan-Mar;24(1 Suppl 2):39-44
2.Corea JR et al. McMurray's test tested. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1994;2(2):70-2
3.Evans PJ et al. Prospective evaluation of the McMurray test. Am J Sports Med. 1993 Jul-Aug;21(4):604-8
4.Fowler PJ et al. The predictive value of five clinical signs in the evaluation of meniscal pathology. Arthroscopy 1989;5:184-6
5.Kurosaka M et al. Efficacy of the axially loaded pivot shift test for the diagnosis of a meniscal tear. Int Orthop 1999;23:271-4
6.Rubinstein RA et al. The accuracy of the clinical examination in the setting of posterior cruciate ligament injuries. Am J Sports Med 1994; 22:550-7
7.Katz JW et al. The diagnostic accuracy of ruptures of the anterior cruciate ligament comparing the Lachman test, the ante- rior drawer sign, and the pivot shift test in acute and chronic knee injuries. Am J Sports Med 1986;14:88-91
8.Benjaminse A et al. Clinical Diagnosis of an Anterior Cruciate Ligament Rupture: A Meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther Volume 36 Number 5 May 2006, 267-288
9.Kastelein M et al. Assessing Medial Collateral Ligament Knee Lesions in General Practice. The American Journal of Medicine, Vol 121, No 11, November 2008
10.Shelbourne KD et al. Correlation of joint line tenderness and meniscal lesions in patients with acute anterior cruciate ligament tears. Am J Sports Med 1995; 23: 166–9
11.Oei EH et al. Diagnostic Performance of Magnetic Resonance Imaging of the Knee Differs According to Lesion. Radiology. 2003 Mar 226:837-48
12.Peat G et al. Population-wide incidence estimates for soft tissue knee injuries presenting to healthcare in southern Sweden: data from the Skåne Healthcare Register. Arthritis Res Ther. 2014; 16(4): R162
13.Majewsk M et al. Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study. The Knee Volume 13, Issue 3, June 2006, Pages 184-188
14.Gianotti S et al. Incidence of anterior cruciate ligament injury and other knee ligament injuries: A national population-based study. JSAMS November 2009 Volume 12, Issue 6, Pages 622–627