Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Buikpijn - acuut
De berekening van de kans op wordt gemaakt op basis van resultaten uit 35 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

Anamnese

Obstipatie
Verplaatsen van de pijn
Koliekpijn
Buikpijn
Rillingen
Uitstralende pijn
Braken
Koorts
Anorexie
Nausea
Diarree

Klinische tekens

Toegenomen peristaltiek
Psoas teken
Verminderde peristaltiek
Loslaatpijn
Teken van Murphy
Palpabele massa
Pijn in rechter bovenbuik
Pijn in rechter fossa abdominalis

Aanvullend

Echografie voor diverticulitis
Echografie voor cholelithiasis
CT voor cholecystitis
Echografie voor appendicitis
MRI voor cholecystitis
Echografie voor cholecystitis
Leukocytosis (> 10000 / ml)

Voorkansen

Nakansen
Studies gebruikt in deze berekening

1.David G. Bundy et al. Does This Child Have Appendicitis? JAMA. 2007 Jul 25; 298(4): 438–451.
2.Trowbridge RL et al. Does This Patient Have Acute Cholecystitis? JAMA, January 1, 2003—Vol 289, No. 1 80-86
3.Bohner H et al. Simple data from history and physical examination help to exclude bowel obstruction and to avoid radiographic studies in patients with acute abdominal pain. Eur J Surg. 1998 Oct;164(10):777-84
4.Wilkins T et al. Diagnosis and Management of Acute Diverticulitis. Am Fam Physician. 2013 May 1;87(9):612-620
5.Abraham S et al. Surgical and Nonsurgical Management of Gallstones. Am Fam Physician. 2014 May 15;89(10):795-802
6.Wagner JM et al. Does This Patient Have Appendicitis? JAMA. 1996;276(19):1589-1594
7.Hardin M et al. Acute Appendicitis: Review and Update. Am Fam Physician. 1999 Nov 1;60(7):2027-2034
8.Nshuti R et al. Clinical presentation of acute appendicitis in adults at the Chris Hani Baragwanath academic hospital. Int J Emerg Med. 2014; 7: 12
9.Lamture YR et al. The role of rebound tenderness in acute appendicitis and appendicular perforation. Int Surg J. 2017 Feb;4(2):725-727
10.Idris SA et al. The sensitivity and specificity of the conventional symptoms and signs in making adiagnosis of acute appendicitis. Sudan journal of medical sciences. 4. 55-61
11.Hwang H et al. Does ultrasonography accurately diagnose acute cholecystitis? Improving diagnostic accuracy based on a review at a regional hospital. Can J Surg. 2014 Jun; 57(3): 162–168
12.Al-gaithy Zuhoor K et al. Clinical value of total white blood cells and neutrophil counts in patients with suspected appendicitis: retrospective study. World Journal of Emergency Surgery : WJES. 2012;7:32
13.Al-Ajerami Y et al. Sensitivity and specificity of ultrasound in the diagnosis of acute appendicitis. East Mediterr Health J. 2012 Jan;18(1):66-9
14.Al-Khayal KA et al. Computed tomography and ultrasonography in the diagnosis of equivocal acute appendicitis. A meta-analysis. Saudi Med J. 2007 Feb;28(2):173-80
15.Toorenvliet BR et al. Routine ultrasound and limited computed tomography for the diagnosis of acute appendicitis. World J Surg 34(10):2278, October 2010
16.Neufeld D et al. Management of acute appendicitis: an imaging strategy in children. Ped Surg Internat 26(2):167, February 2010
17.Doria AS et al. US or CT for diagnosis of appendicitis in children and adults? A meta-analysis. Radiology 241(1):83, October 2006
18.Kiewiet JJS et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of Diagnostic Performance of Imaging in Acute Cholecystitis. Radiology September 2012 Volume 264, Issue 3
19.Klugsberger B et al. Clinical Value of Sonography and CT-Scan in the Diagnosis of Acute Cholecystitis: A Retrospective Analysis. Ann Emerg Surg 2(3): 1021 (2017)
20.Kumar K et al. To study the sensitivity and specificity of Ultrasonography for diagnosing cholelithiasis in a tertiary care teaching hospital Int J Med Res Prof.2015;1(3); 64-67
21.Shea JA et al. Revised estimates of diagnostic test sensitivity and specificity in suspected biliary tract disease. Arch Intern Med. 1994;154(22):2573–2581
22.Saaiq M et al. Diagnostic Accuracy of Leukocytosis in Prediction of Acute Appendicitis. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2014, Vol. 24 (1): 67-69
23.Dahmardehei M et al. Diagnostic Value of Leukocytosis, ESR and CRP in Patients with Suspected Acute Appendicitis. Zahedan J Res Med Sci 2013 Jul; 15(7): 59-63
24.Kamran H et al. Role of total leukocyte count in diagnosis of acute appendicitis. J Ayub Med Coll Abbottabad 2008;20(3)
25.Chou YH et al. Sonography of acute right side colonic diverticulitis. Am J Surg. 2001 Feb;181(2):122-7
26.Ripolles T et al. The role of ultrasound in the diagnosis, management and evolutive prognosis of acute left-sided colonic diverticulitis: a review of 208 patients. Eur Radiol 2003; 13:2587–2595
27.Parente F et al. Role of early ultrasound in detecting inflammatory intestinal disorders and identifying their anatomical location within the bowel. Ailment Pharmacol Ther 2003; 18:1009–1016
28.Hollerweger A et al. Colonic diverticulitis: diagnostic value and appearance of inflamed diverticula—sonographic evaluation. Eur Radiol 2001; 11:1956–1963
29.Kola S et al. Role of Ultrasonography in the diagnosis of the gallstones. Radiology 2013;4(10)
30.Sarma D et al. Diagnostic imaging for diverticulitis. J Clin Gastroenterol. 2008;42(10):1139–1141
31.O'Connor ES et al. Outpatient Diverticulitis: Mild or Myth? J Gastrointest Surg. 2012 Jul; 16(7): 1389–1396
32.Stefánsson R et al. Diverticulitis of the sigmoid colon. Acta Radiologica (1997) 38:2, 313-319
33.Hastings RS et al. Abdominal pain in the ED: a 35 year retrospective. Am J Emerg Med. 2011 Sep;29(7):711-6
34.Cervellin G et al. Epidemiology and outcomes of acute abdominal pain in a large urban Emergency Department: retrospective analysis of 5,340 cases. Ann Transl Med. 2016 Oct; 4(19): 362
35.Caporale N et al. Acute abdominal pain in the emergency department of a university hospital in Italy. United European Gastroenterology Journal 2016, Vol. 4(2) 297–304