Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Bovenste luchtwegklachten
De berekening van de kans op wordt gemaakt op basis van resultaten uit 12 betrouwbare studies. Het algoritme extraheert deze gegevens uit de database en berekent nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst van de berekening is uiteraard een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden. Lees over de belangrijke statistische tekortkomingen.

Anamnese

Oorpijn
Zweten
Buikpijn
Roken
Rhinorrhoe
Hoest
Myalgie
Hoofdpijn
Neusverstopping
Sputum
Rillingen
Keelpijn
Anorexie
Moeheid
Koorts

Klinische tekens

Bomberend trommelvlies
Dof trommelvlies
Splenomegalie
Petechieen verhemelte
Exudaten
Cervicale adenopathie
Rood trommelvlies

Voorkansen

Nakansen
Studies gebruikt in deze berekening

1.Ebell MH et al. A systematic review of the history and physical examination to diagnose influenza. J Am Board Fam Pract. 2004 Jan-Feb;17(1):1-5.
2.Nader Shaikh et al. Signs and Symptoms that Differentiate Acute Sinusitis from Viral Upper Respiratory Tract Infection. Pediatr Infect Dis J. 2013 Oct; 32(10): 1061–1065.
3.Mark H et al. Epstein-Barr Virus Infectious Mononucleosis. Am Fam Physician. 2004 Oct 1;70(7):1279-1287.
4.Aalbers J et al. Predicting streptococcal pharyngitis in adults in primary care: a systematic review of the diagnostic accuracy of symptoms and signs and validation of the Centor score. BMC Medicine20119:67
5.Claude Cyr et al. Do symptoms and initial clinical probability predict the radiological diagnosis of acute sinusitis in children? Paediatr Child Health. 2001 Oct; 6(8): 536–539.
6.Sandi Pirozzo et al. Acute otitis media. West J Med. 2001 Dec; 175(6): 402–407
7.R Rothman et al. Does this child have acute otitis media? JAMA. 2003 Sep 24;290(12):1633-40
8.Moore P et al. Clinical predictors of chronic rhinosinusitis: do the Canadian clinical practice guidelines for acute and chronic rhinosinusitis predict CT-confirmation of disease? J Otolaryngol Head Neck Surg. 2017; 46: 65
9.Wood JM et al. Acute otitis media in young children Diagnosis and management. Medicine Today 2014; 15(7): 12-2
10.Worrall G et al. Acute sinusitis. Can Fam Physician. 2011 May; 57(5): 565–567
11.Pei-JuTing et al. Epidemiology of acute otitis media among young children: A multiple database study in Taiwan. Journal of Microbiology, Immunology and Infection Volume 45, Issue 6, December 2012, Pages 453-458