Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Diabetes type II
Diagnose
Twee maal nuchtere glucose ≥ 7,0 mmol/l (twee verschillende dagen)

Een maal nuchtere glucose ≥ 7,0 mmol/l (of niet-nuchtere ≥ 11,1 mmol/l) in combinatie met klachten van bij hyperglycemieKlik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG Standaard Diabetes
Beleid
  1. HbA1c -streefwaarde ≤ 53 mmol/mol: alle patiënten jonger dan 70 jaar, evenals patiënten van 70 jaar en ouder mits alleen behandeld met leefstijladvisering of metformine monotherapie (onafhankelijk van ziekteduur).

  2. HbA1c -streefwaarde 54-58 mmol/mol: patiënten van 70 jaar en ouder met een ziekteduur korter dan 10 jaar vanaf behandelstap 2 (tabel 5).

  3. HbA1c -streefwaarde 54-64 mmol/mol: patiënten van 70 jaar en ouder met een ziekteduur van 10 jaar of langer, vanaf behandelstap 2 (tabel 5).
Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Eerstelijns protocol KOEL
Niet medicamenteuze adviezen
Bij patiënten met een BMI > 25 wordt gestreefd naar een gewichtsreductie van 5-10% middels leefstijlinterventie.
Patiënten worden naar een diëtist verwezen.
Minimaal wordt gestreefd naar gewichtsstabilisatie.

Streven naar 5 dagen per week minimaal 30 minuten matig lichamelijke inspanning (wandelen, stofzuigen, grasmaaien, fietsen, etc.) per dag.Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Eerstelijnsprotocol KOEL NHG Standaard Diabetes
Medicatie
Stap 1Metformine
start met 500-850 mg 1 dd
verhoog tot 1000 mg 3 dd
Stap 2Gliclazide langwerkend erbij
start met 30 mg 1 dd
verhoog tot 120 mg dd
Stap 3NPH-insuline (e.g. Insulatard) erbij
  • Start met 10E AN
  • Dagelijks de nuchtere glucose bepalen
  • Iedere 2-3 dagen aanpassen
  • Streefdoel nuchtere glucose van 4,5 tot 8 mmol/l

Andere optie is Sitagliptine 100 mg, 1 x dd (creatinineklaring 30-45 ml/min: 50 mg)

Of bij BMI ≥ 35 Semaglutide 0,25 mg 1 x /week, na 4 weken naar 0,5 mg 1 x /week
Stap 4Van eenmaal daags insuline naar basaal bolus: start met 4 E snelwerkend insulineanaloog bij de maaltijd en verhoog zo nodig stapsgewijs met 2 E. Continueer de (middel)langwerkende insuline in ongewijzigde dosering.
Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG Standaard Diabetes