Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Alopecia
Algemene informatie

Haargroei

Anagene fase 2-6 jaar

Katagene fase 1-3 weken

Telogene fase 2-3 maanden

Uitval en herstart

Alopecia areata

Onverklaard sneller optreden van katagene fase in eilandvormige gebieden.

Alopecia atrophicans

Blijvende, lokale kaalheid ten gevolge van trauma of littekenvorming.

Tractiealopecia

Blijvende kaalheid als gevolg van tractie op de haren door bijvoorbeeld een paardenstaart.

Trichotillomanie

Obsessieve-compulsieve stoornis waarbij de haren worden uitgeplukt. Zeer therapieresistent.

Tinea capitis

Reversibele, confluerende kaalheid ten gevolge van een infectie met een schimmel.

Telogen affluvium

Diffuse haaruitval ten gevolge van het ‘in fase’ starten van de telogene fase door ziekte.

Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Alopecia. 2013
British Association of Dermatologist. Guidelines for the management of alopecia areata 2012
Anamnese

Aard en beloop

Familiaal voorkomen

Chronische ziekte, medicatie

Roos

Stress of overbelasting

Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Alopecia. 2013
British Association of Dermatologist. Guidelines for the management of alopecia areata 2012
Niet medicamenteuze adviezen

Geruststelling (doorgaans reversibel)

Psychologische begeleiding

Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
British Association of Dermatologist. Guidelines for the management of alopecia areata 2012
Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Alopecia. 2013
Verwijzen

Diagnostische twijfel

Hardnekkige alopecia areata

Voor reconstructieve chirurgie

Persisterende trichotillomanie

Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Alopecia. 2013