Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Alcoholisme
Algemene informatie

Verhoogd risicoMannen na major life events
Positieve familie anamnese
Ouderen, chronisch zieken, zwangeren

Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Domus medica. Problematisch alcoholgebruik: aanpak door de huisarts. Aug 2015 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Multidisciplinaire Richtijn Stoornissen in het gebruik van alcohol. 2008
Anamnese

Five Shot TestHoe vaak per week
Hoeveel per dag
Ergeren aan opmerkingen over drankgebruik
Schuldgevoelens
's Ochtends drinken tegen een kater

Wat zijn de positieve asociaties met drinken?
Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Domus medica. Problematisch alcoholgebruik: aanpak door de huisarts. Aug 2015 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Multidisciplinaire Richtijn Stoornissen in het gebruik van alcohol. 2008
Medicatie
Bestrijden onthoudingsverschijnselen
Alleen bij ernstige klachten

Chloordiazepoxide 25 mg, 4 x dd (maximaal een week). Bij ouderen of leverschade Oxazepam 25 mg, 4 x dd

Vitaminesuppletie

Alleen bij insufficient dieet of neurologische klachten Thiamine 100 mg, 1-2 x dd (een maand)

TerugvalpreventieDisulfiram, acaprosaat en naltraxon worden niet aanbevolen in de eerste lijn.Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Domus medica. Problematisch alcoholgebruik: aanpak door de huisarts. Aug 2015 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Multidisciplinaire Richtijn Stoornissen in het gebruik van alcohol. 2008
Verwijzen
Meer ondersteuning nodig dan de huisarts kan bieden
Vóór het 25e jaar begonnen
Ernstige psychiatrische comorbiditeit
Zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten
Huiselijk geweld of suïcidegevaar
Onverwerkt negatief life event als oorzaak
Jongeren met ernstig problematisch alcoholgebruik
Vermoeden of een verhoogd risico op Wernicke-encefalopathie
Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik - 2014