Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Acne
Anamnese
Duur en lokalisatie
Eerdere behandelingen
OAC
Familie-anamnese
Beïnvloedende factoren
Wijze van huidverzorging
Geneesmiddelengebruik (corticosteroïden, anabole steroïden)
Verschijnselen van endocriene stoornissen
Beleving van klachtenKlik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Acne - 2017
Klinisch onderzoek
Inspectie
Cysten
Comedonen
Noduli
Littekens
KeloidKlik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Acne - 2017 Diagnosis and Treatment of Acne. Am Fam Physician. 2012 Oct 15;86(8):734-740
Differentiaal diagnose
Bacteriele folliculitis
Drug-induced acne
Hidradenitis suppurativa
Miliaria
“Heat rash” (non-folliculaire papules, pustules en vesikels)
Periorale dermatitis
Pseudofolliculitis barbae
Rosacea
Erythema en telangiectasien (geen comedonen)
Seborrhoische dermatitisKlik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Diagnosis and Treatment of Acne. Am Fam Physician. 2012 Oct 15;86(8):734-740
Niet medicamenteuze adviezen
Cosmetica zijn quasi altijd comedogeen
Alleen reinigingsmiddelen op waterbasis zijn toegestaan
Manipulatie is niet aangewezen (niet uitknijpen!)
Dieetmaatregelen lijken weinig efficient (melk lijkt wel nadelig)
UV- en zonlicht lijken weinig lange termijn effect te hebben
Orale anticonceptie kan gunstig werkenKlik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Acne - 2017
Medicatie

Papulopustulair (vulgaris)Eerste keuze

Benzoylperoxide Hydrogel 5 % (gelaat), 2 x dd (DT: 30 of 100 g), ontkleurt kleding

Tweede keuze

Adapalene gel 0,1%, 1 x dd 's avonds

Derde keuze

Minocycline 100 mg, 1 x 1 t dd

Voornamelijk comedonenEerste keuze

Tretinoïne FNA crème / oplossing 0,02% - 0,05 %, 2 x dd (niet bij zwangerschap)

Tweede keuze

Minocycline 100 mg, 1 x 1 t dd

Ernstige, conglobataAanvankelijk te behandelen als acne vulgaris (papulopustulair)

Bij onvoldoende effect
Roaccutane (10 of 20 mg), 0,5 mg/kg/dag (60 kg: 3 x 10 mg dd)
Bij voorkeur door de dermatoloog te begeleiden

Absoluut contraceptie voorzien ivm teratogeniciteit tot 2 maanden na het gebruik. Bijwerkingen: fototoxiciteit, alopecie, droogte van huid en slijmvliezen, depressie.

Lab (nierfunctie en lipiden voor het beginnen en RBC’s, WBC’s, lipiden, leverenzymen na 1 en na 3 maanden)
Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Acne - 2017 Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), Richtlijn Acneiforme dermatosen, 2013