Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Abortus sponanea
Algemene informatie

Risicofactoren

Oudere leeftijd moeder
Roken
Alcohol
Koffie (veel gebruik)
IUD
Chronische aandoeningen moeder (diabetes, coeliakie, auto-immuunziektes)
Infecties moeder (vaginose, herpes simplex, listeriose, chlamydia, parvo B19, rubella, CMV, gonorroe)
Uteriene afwijkingen

Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
Management of Spontaneous Abortion. Am Fam Physician. 2005 Oct 1;72(7):1243-1250
Anamnese
Laatste menses en cyclusduur
Eerdere zwangerschappen en miskramen
Mate en bloedverlies
Andere klachten
Risicofactoren voor EUG (PID, IUD, chirurgie)
Emotionele beleving
Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Miskraam - 2004
Klinisch onderzoek
Palpatie (defense)
Speculumonderzoek
Vaginaal toucher
Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Miskraam - 2004
Beleid
Zomogelijk is afwachtend beleid aangewezen, maar als er een echoscopie is gebeurd en een levensloos vruchtje aangetroffen is ook een curretage ook een veilige optie.Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Miskraam - 2004
Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. World Health Organization 2012
Niet medicamenteuze adviezen
Instructie

Controle is aangewezen bij te heftig bloedverlies, continue pijn of koorts.
Controle na een week is zinvol om speculumonderzoek te doen en de voortgang te bespreken.

Recidiverende miskramen

Na de tweede miskraam kan chromosomaal onderzoek interessant zijn. Verwijzing naar een klinisch geneticus is volgens de NHG niet aangewezen. Bloedonderzoek is voldoende.
Na drie miskramen wordt verwezen naar een gynaecoloog.

Psychologische complicaties

Besteed aandacht aan:

Rouw
Schuldgevoelens
Communicatie met naasten
Omgang met partner
Mogelijkheid verwijzingKlik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Miskraam - 2004
Management of Spontaneous Abortion. Am Fam Physician. 2005 Oct 1;72(7):1243-1250
Medicatie
Antirhesus(D)-immunoglobuline

Bij een zwangerschap van > 10 weken en bij rhesus-negativiteit dient binnen 48 uur een dosis van 375 IE of 75 microgram immunoglobuline toegediend te worden.Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Miskraam - 2004
Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. World Health Organization 2012
Verwijzen
Vermoeden EUG
Vermoeden molazwangerschap
Hevig bloedverlies (‘aanzienlijk meer’ dan een normale menstruatie)
Toenemende pijn (continue pijn)
Koorts
Bloedverlies dan meer dan een week duurt en de vrouw wil niet afwachten
Voorkeur bij de vrouw voor een curretage
Drie of meer miskramen
Klik hier als u extra of andere informatie heeft
Bronnen
NHG-Standaard Miskraam - 2004